Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4640 – BAE Systems/VT/JV) Text av betydelse för EES