C-684/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. július 2-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Johannes Demmer kontra Fødevareministeriets Klagecenter (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — Egységes támogatási rendszer — 1782/2003/EK rendelet — A 44. cikk (2) bekezdése — 73/2009/EK rendelet — A 34. cikk (2) bekezdésének a) pontja — A „támogatható hektár” fogalma — Kifutópályák, gurulóútak és végbiztonsági pályák körüli területek — Mezőgazdasági célra való használat — Megengedhetőség — A jogosulatlanul nyújtott mezőgazdasági támogatások visszatérítése)