Predmet C-684/13: Presuda Suda (prvo vijeće) od 2. srpnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vestre Landsret – Danska) – Johannes Demmer protiv Fødevareministeriets Klagecenter (Zahtjev za prethodnu odluku — Poljoprivreda — Zajednička poljoprivredna politika — Program jedinstvenih plaćanja — Uredba (EZ) br. 1782/2003 — Članak 44. stavak 2. — Uredba (EZ) br. 73/2009 — Članak 34. stavak 2. točka (a) — Pojam „prihvatljivi hektar” — Površine oko uzletno-sletne staze i staze za vožnju i zaustavljanje — Upotreba u poljoprivrede svrhe — Dopuštenost — Povrat neopravdano dodijeljenih poljoprivrednih potpora)