Věc C-684/13: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vestre Landsret – Dánsko) – Johannes Demmer v. Fødevareministeriets Klagecenter „Řízení o předběžné otázce — Zemědělství — Společná zemědělská politika — Režim jednotné platby — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Článek 44 odst. 2 — Nařízení (ES) č. 73/2009 — Článek 34 odst. 2 písm. a) — Pojem ‚hektar, na který lze poskytnout podporu‘ — Bezpečnostní zóny okolo vzletových, přistávacích, pojezdových a dojezdových drah — Zemědělské využití — Přípustnost — Vrácení neoprávněně poskytnuté zemědělské podpory“