KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY dotyczący osiągnięcia porozumienia przyznającego szczególny status Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV)$