Neuvoston asetus (EY) N:o 1342/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, Venäjän federaatiosta tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevien rajoitusten hallinnoinnista