Kirjallinen kysymys E-6290/07 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Uzbekistanin hallituksen järjestämä lapsityövoiman käyttö puuvillankorjuussa ja tekstiilialan vähäinen mielenkiinto