Verksamhetsrapport från Olafs övervakningskommitté – 2018