Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 26. kesäkuuta 2009 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.401 – E.ON/GDF (1) – Esittelijä: Tanska