Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2016 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))