Vec C-539/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour of Appeal (Spojené kráľovstvo) 14. októbra 2013 — Merck Canada Inc., Merck Sharp a Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals PLC