Asia T-492/07 P: Valitus, jonka Carlos Sanchez Ferriz ym. ovat tehneet 28.12.2007 virkamiestuomioistuimen asiassa F-11/06, Sanchez Ferriz ym. v. komissio, 17.10.2007 antamasta määräyksestä