Cauza T-446/16 P: Recurs introdus la 10 august 2016 de CC împotriva Hotărârii din 21 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-9/12 RENV, CC/Parlamentul