Zadeva C-234/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – XC, YB, ZA (Predhodno odločanje – Načela prava Unije – Lojalno sodelovanje – Procesna avtonomija – Načeli enakovrednosti in učinkovitosti – Nacionalna zakonodaja, ki določa pravno sredstvo, ki omogoča obnovo kazenskega postopka v primeru kršitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Obveznost razširitve tega postopka na primere zatrjevane kršitve temeljnih pravic, določenih v pravu Unije – Neobstoj)