Cauza C-234/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 24 octombrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – XC, YB, ZA (Trimitere preliminară – Principiile dreptului Uniunii – Cooperare loială – Autonomie procedurală – Principiile echivalenței și efectivității – Legislație națională care prevede o cale de atac care permite redeschiderea procedurii penale în caz de încălcare a Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale – Obligație de a extinde această procedură la cazurile de pretinsă încălcare a drepturilor fundamentale consacrate de dreptul Uniunii – Inexistență)