Byla C-234/17: 2018 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) XC, YB, ZA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sąjungos teisės principai – Lojalus bendradarbiavimas – Procesinė autonomija – Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta teisių gynimo priemonė, leidžianti atnaujinti baudžiamąją bylą, užbaigtą įsiteisėjusiu teismo sprendimu, remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos pažeidimu – Pareiga išplėsti šios procedūros taikymą Sąjungos teisėje įtvirtintų pagrindinių teisių pažeidimo atvejams – Nebuvimas)