Asia C-234/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 24.10.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – XC, YB ja ZA (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin oikeuden periaatteet – Vilpitön yhteistyö – Menettelyllinen autonomia – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään oikeussuojakeinosta, joka mahdollistaa rikosasian uudelleenkäsittelyn silloin, kun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä yleissopimusta on rikottu – Velvollisuutta soveltaa kyseistä menettelyä myös silloin, kun unionin oikeudessa vahvistettuja perusoikeuksia väitetään loukatun, ei ole)