2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d., klaidų ištaisymas (OL L 31, 2015 2 7)