Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsuse (EL) 2015/190 (Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020) parandused (ELT L 31, 7.2.2015)