Rozhodnutie podvýboru pre zemepisné označenia EÚ a Moldavskej republiky č. 1/2015 z 15. decembra 2015, ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok [2016/43]