ELi ja Moldova Vabariigi geograafiliste tähiste allkomitee otsus nr 1/2015, 15. detsember 2015, millega võetakse vastu nimetatud allkomitee kodukord [2016/43]