Sklep Sveta (EU) 2015/1024 z dne 15. junija 2015 o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Singapurja k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok