Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1024 z 15. júna 2015, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú súhlasiť v záujme Európskej únie s pristúpením Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí