Padomes Lēmums (ES) 2015/1024 (2015. gada 15. jūnijs), ar ko pilnvaro dažas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Singapūras pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem