2015 m. birželio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1024, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos priimti dėl Europos Sąjungos interesų Singapūro prisijungimą prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų