Cauza T-469/19: Acțiune introdusă la 8 iulie 2019 — Barzanti/Parlamentul