Věc T-469/19: Žaloba podaná dne 8. července 2019 — Barzanti v. Parlament