Písemný dotaz E-2722/10 Petru Constantin Luhan (PPE) Radě. Aktualizace soupisů nástrojů k potírání chemických, biologických, radiologických a jaderných rizik a na obranu před biologickým nebezpečím