Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9931 – Stirling Square Capital Partners / TA Associates / DOCU Nordic Group) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 283/05