SKRIFTLIG FRÅGA E-3196/00 från Esko Seppänen (GUE/NGL) till kommissionen. EU-anslag till icke-statliga organisationer.