Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förhandlingsmandatet för ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av passageraruppgifter (Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)2019/C 419/04