Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o mandáte na rokovanie o dohode medzi EÚ a Japonskom o prenose a využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov www.edps.europa.eu)2019/C 419/04