Kopsavilkums Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumam par sarunu pilnvarām attiecībā uz nolīgumu starp ES un Japānu par pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanu un izmantošanu (Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)2019/C 419/04