Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl įgaliojimų derėtis dėl ES ir Japonijos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimo ir naudojimo santrauka (Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje www.edps.europa.eu)2019/C 419/04