Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ELi ja Jaapani vahelise broneeringuinfo edastamise ja kasutamise lepingu läbirääkimisvolitusi (Arvamuse täistekst on inglise, prantsuse ja saksa keeles Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel www.edps.europa.eu)2019/C 419/04