Rozhodnutie Rady 2003/567/SZBP z 21. júla 2003, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 1999/533/SZBP týkajúca sa príspevku Európskej únie na podporu urýchleného nadobudnutia platnosti Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT)