Padomes Lēmums 2003/567/KĀDP (2003. gada 21. jūlijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 1999/533/KĀDP par Eiropas Savienības ieguldījumu veicināt Vispārējā Kodolizmēģinājumu aizlieguma līguma drīzu stāšanos spēkā (CTBT)