2003 m. liepos 21 d. Tarybos sprendimas 2003/567/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 1999/533/BUSP dėl Europos Sąjungos įnašo skatinant greitą Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties (VBBUS) įsigaliojimą