Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1273, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2019, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Slovakiassa (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 5777) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)