Decizia (UE) 2019/704 a Consiliului din 15 aprilie 2019 privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană