ESA–EU-tulliyhteistyökomitean päätös N:o 2/2017, annettu 2 päivänä lokakuuta 2017, poikkeuksesta itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrättyihin alkuperäsääntöihin suolattua kutaa koskevan erityistilanteen huomioon ottamiseksi Mauritiuksessa [2017/1924]