Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 25. syyskuuta 2008 antama lausunto alustavasta päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.188 (1) – Banaanit