Mål C-725/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Sector 2 București (Rumänien) den 1 oktober 2019 – IO mot Impuls Leasing România IFN SA