Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8 päivänä heinäkuuta 2010. # Stefano Sotgia vastaan Euroopan komissio. # Virkamiehet - Henkilöstö. # Asia F-130/06. Sotgia v. komissio TITJUR