Věc C-210/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. října 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundespatentgericht — Německo) — Sumitomo Chemical Co. Ltd v. Deutsches Patent- und Markenamt ( „Patentové právo — Přípravky na ochranu rostlin — Dodatkové ochranné osvědčení — Nařízení (ES) č. 1610/96 — Směrnice 91/414/EHS — Mimořádné povolení k uvedení na trh podle čl. 8 odst. 4 této směrnice“ )