Asia C-572/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.12.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta domstolen – Ruotsi) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Imran Syed (Ennakkoratkaisupyyntö — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — 4 artiklan 1 kohta — Levitysoikeus — Tavaramerkkioikeuden loukkaaminen — Myyntiin tarkoitetut tavarat, joissa on tekijänoikeudella suojattu osatekijä — Varastointi kaupallisessa tarkoituksessa — Myymälästä erillinen varastointi)