Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1093 af 24. juli 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber mellem den 31. marts 2025 og den 27. december 2028, i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (EØS-relevant tekst)