Asia T-575/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – Martinez De Prins v. EUH (Henkilöstö — Virkamiehet — Toimihenkilöt — Palkkaus — Kolmannessa maassa työskentelevät EUH:n työntekijät — Henkilöstösääntöjen liitteessä X oleva 10 artikla — Elinolosuhteista maksettavan korvauksen vuosittainen arviointi — Päätös, jolla elinolosuhteista maksettavaa korvausta alennetaan 25 prosentista 20 prosenttiin — Lainvastaisuusväite)