Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1590 av den 19 augusti 2020 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 för att beakta viktutvecklingen för nya lätta nyttofordon som registrerats under 2016, 2017 och 2018 (Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)