Asia C-596/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 14.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Espanja) – Ana de Diego Porras v. Ministerio de Defensa (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Työehtojen käsite — Työsopimuksen irtisanomisen perusteella maksettava vahingonkorvaus — Vahingonkorvaus, josta ei ole säädetty kansallisessa säännöstössä tilapäisten toimihenkilöiden työsopimuksille — Erilainen kohtelu vakituisiin työntekijöihin nähden)